Gaan we weer schaken?

Op 16-6 verscheen dit nieuws:
– De NOSBO competitie.
Deze is definitief gestaakt, hoe het komende seizoen er uit gaat zien willen we nog niet op vooruitlopen. Het is ook lastig in te schatten hoe de diverse clubs vanaf 1 september er voor staan. Zowel op het ledengebied, als op het gebied van wedstrijdorganisatie in de diverse speellokalen.
De KNSB heeft overigens al besloten om de start van de nieuwe competitie op te schorten, tot 31 oktober 2020.

Het is onduidelijk hoe het nieuwe schaakseizoen eruit gaat zien.
Gaan we weer naar Ewsum, voorzien van een snoetlapke of wordt het massaal schaarmreudeln?
Hoe gaan andere clubs dat doen?

De Groninger combinatie schrijft op 3 juli het volgende:

Bericht van het BestuurBeste leden,

Jullie hebben misschien inmiddels al gelezen dat sinds 1 juli voor wedstrijden van binnensporten de regel om 1.5 meter afstand te houden kan vervallen als dat nodig is voor de sportbeoefening. Het is dus weer mogelijk om je partij aan één bord te spelen. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij het oude “normaal”. Maar ten opzichte van andere spelers (derden) en voor en na de wedstrijd blijft het devies: zeker 1.5 meter afstand houden.Intussen zijn wij, in samenwerking met het Denksportcentrum, bezig de maatregelen te inventariseren en voor te bereiden die een goed en veilig verloop van de komende interne en externe competitie moeten waarborgen.Binnen enkele dagen zal de Schaakbond komen met een nieuw protocol voor schaakwedstrijden, gebaseerd op de regels vanaf 1 juli. Deze zullen wij aan jullie doorzenden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Groninger Combinatie

Wordt vervolgd..