Opening schaakseizoen 2020 – 2021

In dit bijzondere jaar kan er gelukkig toch nog geschaakt worden op de Ewsumer borg.
Voorafgaand aan de eerste schermutselingen werd een korte vergadering gehouden waarvan Wim Harmanny de notulen heeft verzorgd:

Vergadering van Schaakclub Middelstum, gehouden op 22 september in Ewsum.

De voorzitter, Joop Naaijer, opent de vergadering om 19.45 uur.
Agendapunt 1 is de Corona-ellende. Het betekent namelijk dat we de speelzaal zodanig moeten inrichten (b.v. de 1,5 meter afstand) dat we aan de KNSB-richtlijnen voldoen. 
Enkele leden  zetten de tafels en stoelen in de speelzaal zodanig neer dat voldaan wordt aan de 1,5 meter-eis. Het blijkt echter dat we dan slechts 6 borden kunnen plaatsen. Daarom zal ook de kantine (gedeeltelijk) in gebruik genomen worden zodat daar de laatste 2 borden geplaatst kunnen worden. Anders is het namelijk niet mogelijk mee te doen aan de externe competitie.
Volgende punt is: Wie willen wel wie willen niet meedoen aan de externe competitie. Er zijn enige leden die toch vrezen voor besmetting van spelers van andere schaakverenigingen als we daar moeten spelen. Je kunt achteraf horen dat er b.v. 1 of 2 spelers van Unitas of Sissa besmet bleken te zijn. Tja dan moeten wij ook 14 dagen in quarantaine en dat kunnen de meeste leden niet hebben vanwege hun werk. Joop kan daarom met enige moeite 1 team van 8 spelers samenstellen. Een 2e team samenstellen (van b.v. 6 spelers) zit er niet in. De namen van de spelers (die extern willen spelen) worden later bekendgemaakt.
Voor de beker zijn slechts 4 spelers nodig, dus vormt geen probleem.
Joop deelt mee dat we verplicht zijn (Corona-regel) om op de barlijst onze namen en telefoonnummers te vermelden. Hijzelf neemt het voortouw en vult de namen en telefoonnummers van de aanwezige leden in.
Rondvraag: Harry wil nog één jaar meedoen met de interne competitie en daarna stoppen. Wel hoopt hij in de externe competities te kunnen blijven spelen. Maar dat betekent dat er anderen moeten zijn die Joop en Theo ophalen. Enige leden (Wim H. en Bert K.) kunnen wel bij toerbeurt rijden en Joop en Theo ophalen. Jan Bol wil Jan vd Berg wel blijven ophalen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en spelen we de eerste ronde voor de interne beker. Dat gaat weer als vanouds en met veel plezier!

Uitslagen eerste ronde voor de interne beker:

Albert wint van Joost 2-0
Harry wint van Gerry 1,5-0,5
Frits  wint van Jan vd Berg 2-0
Evert wint van Wim Bos 2-0
Jan Bol wint van Wim Harmanny 2-0
Bert wint van Jan Mark 2-1
Free wint van Joop 2-0
Bé tegen Theo uitgesteld

Sjouke de Vries heeft zijn lidmaatschap om privéredenen helaas opgezegd.