Jaarvergadering Bareveld

Notulen van de vergadering d.d. 3 september 2022 in Marum (Bareveld) ten huize van Gerry en Anneke Wubs.

Tegen 13.15 zijn de meeste mensen aanwezig en om kwart over één opent gelegenheidsvoorzitter Harry Wubs de vergadering.

Aanwezig Harry en Gerry Wubs, Evert Scholten, Bé Prins, Jan van de Berg, Theo Rellum, Free Bekker, Bert Koster, Jan Bol, Frits Brandsma, Rob Kamminga, en Wim Harmanny.

Harry deelt mee dat hij bedankt als lid van de schaakclub. Het spel geeft hem te weinig plezier, daar komt bij dat je een eind moet reizen om schaak te spelen, daarom stopt hij. Deze middag doet hij ook niet mee aan het snelschaken. Ook de coronaperikelen, waardoor er van extern spelen weinig of niets is terechtgekomen, heeft roet in het competitie-eten gegooid. Hoe dat het komende jaar zal zijn is zeer onzeker. Met een beetje pijn en moeite kunnen we net 8 mensen bereid vinden om externe competitie te spelen. Ook Gerry bedankt als lid, helaas. We zijn wel wat bedroefd omdat beide heren Wubs bedanken als lid na zoveel jaren met plezier geschaakt te hebben. Maar gelukkig wil Gerry wel de jaarlijkse happening (opening van het seizoen) blijven organiseren, bij hem thuis wel te verstaan. Intussen zijn de meeste spelers zo vaak bij Gerry en Anneke geweest, dat zelfs de meest verstokte dwalers de schaakweg naar Gerry weten te vinden. Gelukkig! – Harry is deze middag quizmaster, zeer zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar in Bareveld? (ook zonder te spelen)

Harry stelt voor dat we eerst per lid aangeven wie intern en wie extern wil spelen, intussen staat dit op de site. 

Vervolgens wordt er geschaakt, geruziet met de schaakklok, gelachen om de fouten van een ander en nog harder gelachen om de blunders van de spelers zelf. Na de voorlaatste ronde gaan 3 spelers aan kop, Gerry, Rob en Jan Bol. Gerry en Rob verliezen hun laatste partij met veel hilariteit zodat Jan Bol het wisselpaard van ome Loeks in ontvangst kan nemen. Knap gedaan, zenuwen onderdrukt!

Getekend, 3 september 2022,

Wim Harmanny, waarnemend secretaris.