Jaarvergadering 30-5

Op de laatste dag van het seizoen werd er na de jaarlijkse vergadering gesnelschaakt.
Net voor middernacht was de winnaar bekend : Jos met 8,5 punten uit 10 partijen.
Rob en Frits volgden met respectievelijk 8 en 7,5 punten.
De laatste officiële partijen uit de voorjaarscompetitie werden niet meer gespeeld zodat de huidige stand op de kruistabel tevens de eindstand is. Rob heeft groep A gewonnen en Wim Bos groep B. Hartelijk gefeliciteerd heren!
Dan de jaarvergadering! Jammer genoeg kon Joop er door een ongelukkige val niet bij zijn.
De notulen zijn van Joost:

“Op 30 mei j.l. om 19.30 uur vond de jaarvergadering plaats van Schaakclub Middelstum. Onze voorzitter Joop kon helaas niet aanwezig zijn door een nare val waardoor hij bont en blauw was (vanaf deze positie: beterschap). Free Jong-un was bereid om de voorzittershamer te hanteren als plaatsvervangend voorzitter.

Wim H. kwam later want hij had zich verslapen (!). De notulen van vorig jaar werden (ongezien) goedgekeurd. Het tweede agendapunt aangedragen door Evert was van existentiële aard: zijn wij een vereniging? Club? Stichting? Hebben we dan statuten? De meeste aanwezigen konden zich vinden in het zgn “club-gevoel”. De externe competitie werd ter sprake gebracht. Aangezien wij, net als FC Groningen, gedegradeerd zijn, gaan we waarschijnlijk naar een team van 6 personen (i.p.v. de gebruikelijke 8 personen). Hiervoor is genoeg animo ((Wim B, Wim H, Jan B, Jos van W, Rob K, Evert S, Theo R, Albert V, Joost van M, met reserve Bert K). Twee teams van 6 blijkt niet haalbaar. Evert zal volgend jaar als captain verantwoordelijk zijn voor het weer terugbrengen van onze club op een hoger niveau. Voor de interne competitie ook genoeg animo. Jan B, Theo R en Albert V doen echter niet mee met de interne competitie. Partijen t.b.v. NOSBO-rating worden volgend jaar bijgehouden met hulp van Rob. (Inmiddels is de ratinglijst van juni gepubliceerd, met dank aan Freddie)(Red).
We gaan 1 grote competitie doen (i.p.v. de gebruikelijke 2 competities in de afgelopen jaren) waardoor er ruimte is voor het tonen en bespreken van eigen partijen, thema-schaken (bv bespreken bepaalde opening of eindspel op demonstratiebord), snelschaaktoernooi, etc. Verder staan we er als club financieel gezond voor en hebben we geen schulden (hulde aan de penningmeester WH). De avond werd verder gevuld met een snelschaaktoernooi. Ik meende Rob als winnaar te hebben geregistreerd (of was het toch Jos?). Wim H bleek ook goed uitgeslapen, getuige zijn berg winstpartijen.”

De komende maanden zal ik met enige regelmaat een online schaaktoernooitje organiseren.
Nader bericht volgt.
Begin september wordt het nieuwe seizoen hopelijk weer geopend met het traditionele Bareveld toernooi ten huize van Gerrie Wubs.
Rest mij nog jullie allen een goede zomer te wensen!

Free