Jaarvergadering 11-6

Notulen van de vergadering d.d. 11 juni 2024 in Middelstum.
Waarnemend notulist: Wim Harmanny.

Tegen 20.00 uur zijn de meeste mensen aanwezig en om 8 uur opent  gelegenheidsvoorzitter Free Bekker de vergadering.
Aanwezig zijn Frits Brandsma, Bert Koster, Joost van Marle, Free Bekker, Jan van de Berg, Theo Rellum, Jos van Weperen, Wim Bos, Wim Harmanny, Bé Prins, Eric van de Hout, Jan Bol, Jan Mark Hof, Evert Scholten. Afwezig Joop Naaijer, Albert Verheij, Rob Kamminga.

Opeens komt Roland Kroezen (Nosbo) binnen en die heeft een cadeau voor ons: Een schaakklok. Dat is omdat het 1e team kampioen geworden is! Hulde!
Frits Brandsma is clubkampioen geworden en Jan Mark 2e. Rob Kamminga is 1e geworden van de Keizercompetitie, Frits 2e en Bé Prins 3e. Allen krijgen een mooi schaakboek en/of presentje.

Er is iets te weinig materiaal. Besloten wordt 3 borden met stukken aan te schaffen en 2 klokken. Free gaat dit online bestellen bij de KNSB.
Wel of niet rating doorgeven? Ja dat gaan we wel doen, met ingang van het komende seizoen zowel van de interne competitie als de keizercompetitie. Externe competitie gebeurt automatisch.

Volgend seizoen gaan we weer extern spelen met een team van 6 spelers en een team van 4 spelers. Rob Kamminga wordt captain van het zestal en Wim H. van het 4-tal. Joop is helaas nog niet weer hersteld. Hij hoopt na de vakantie weer deel te nemen aan de competitie, daarbij de torens van Groningen te laten voor wat ze zijn en zich weer tussen de schaaktorens van Ewsum te begeven en zodoende Middelstum weer op de kaart te zetten. 
Jos bedankt Free als competitieman. Instemmend applaus. Bé wordt bedankt als conciërge (weer applaus).

Tot slot: Op 7 september wordt weer het Bareveldtoernooi gespeeld ten huize van Gerry en Anneke Wubs. Uitnodiging onder voorbehoud van Jacobus volgt nog.

______________________

Aanvullend kan ik (red.) nog zeggen dat de vergadering zeer te spreken was over penningmeester Wim H.
Hij werd met algemene stemmen opnieuw voor deze functie gekozen en wil dit zelf in ieder geval nog een jaar voor ons doen.
Wat betreft de interne competitie : Jan Bol, Theo en Albert zullen daar volgend seizoen niet aan deelnemen.
Jan Bol wil wel graag met de Keizercompetitie meedoen. Deze heeft een vrijblijvender karakter.
Voor de externe competitie zijn er dus weer twee teams:
Team 1: Rob, Jos, Albert of Evert, Jan Bol, Frits en Jan Mark.
Team2: Wim Harmanny, Joost, Wim Bos en Theo.

Potentiële invallers zijn: Bé, Jan vd Berg, Eric (alleen thuis), Bert, Free

Na de vergadering was er nog een snelschaaktoernooitje dat maar liefst 5 winnaars kende!
Wie dat buiten mijzelf waren staat mij niet meer helder voor de geest.