23-4-2019 De algemene ledenvergadering

Verslag van de Schaakclub Middelstum in landgoed Ewsum op 23 april 2019.

De eerste rondvraag leverde een aantal agendapunten op. Hoelang gaan we door, mei juni, juli of langer. Theo vraagt naar de solvabiliteit, die is er in de vorm van borden en stukken.
Harry brengt andere belangrijke agendapunten te berde: Extern en intern. Gaan we met 2 ploegen de externe competitie in of met 1?
Ook de website verdient aandacht, nu Freddie helaas steeds minder tijd heeft voor deze zaak.
Jammer dat Ben meedeelt dat hij zijn lidmaatschap 1 jaar moet opschorten. Helaas! Ondanks de verrukkelijke maaltijd van de beheerders van Ewsum. Uit de kunst!
Wim Bos wil graag meer spelen. Joop merkt op dat hij onvoldoende spelers voor extern kan opstellen, waarop Sjouke hem verwijt: Je bakt er ook niks van! Op dat moment komt er een verstrooide professor, doctor en meester binnen. Met moeite herkennen we Albert Verheij. Zijn vliegtuig had een lekke band of vleugel, dat wist hij niet meer. Maar hij is er en dat hebben we tijdens het snelschaaktoernooi geweten!
Terzake:
* Externe gaan we met 2 ploegen van start. Team 1 8 spelers in de Nosbo-competitie en team 2 6 spelers. Let op: Spelers van team 2 mogen wel voor team 1 uit komen (maximaal 3 keer) maar spelers van team 1 mogen NIET voor team 2 spelen!
Er zijn gelukkig voldoende spelers. Bert en Joost promoveren terecht van team 2 naar team 1. Iedereen blij. Andere team 1 spelers Frits, Albert, Harry, Gerry, Jan Mark en Joop.
Team 2 spelers: Jan vd Berg, Bé, Sjouke Gerbens, Theo, Free Bekker en Wim H. Sjouke de Vries wil wel een keer invallen bij ontstentenis van een speler zowel voor team 1 als team 2.
* Intern draait bijna iedereen mee, alleen Albert draait niet door.
* Lidmaatschap: Naast het feit dat Ben 1 jaar lid af wordt moet ook Freddie formeel nu bedanken voor de club. Wordt met droefheid kennis van genomen.
* Website. Free heeft frame besteld, kost plm 4 euro per maand. Bé heeft windows en zal Free gaan assisteren. Moet lukken!

Na deze zware vergadering gaan we schaken. 5 minuten potjes. Na de zware vergadering en de vele drankjes blijkt het niveau drastisch gezakt. Paarden, torens en dames worden geofferd alsof dat zo hoort.
We spelen 8 ronden en dan blijken er 3 winnaars: Harry, Jan Mark en Albert Verheij.
Team 2 moet op 7 mei nog thuis spelen tegen Lewenborg. Wim H. zal zijn partij vooruit spelen. Als er verder nog liefhebberij is dan zal er ook in mei nog worden gespeeld en dan zal de vakantie aanbreken tot eind augustus. Ergens in Bareveld (op de Drentse hei) zal de opening van het nieuwe seizoen gevierd worden, als ik me niet vergis. We krijgen vanzelf een uitnodiging. Wim H n